Mūsu pakalpojumi

Laboratorijas izmeklējumi

Laboratorijas pakalpojumus sniedz Centrālā laboratorija.

Maksa par asins noņemšanu – 2 EUR,
par urīna parauga pieņemšanu – 1 EUR.

Bezmaksas asins noņemšana:

  • bērniem līdz 18 gadu vecumam;
  • grūtniecēm;
  • politiski represētām personām;
  • personām ar trūcīgo statusu;
  • 1.grupas invalīdiem.