Mūsu pakalpojumi

Obligātās veselības pārbaudes

Ārsti Speciālisti 8,00€
Okulists redzes pārbaude 8,00€
Ķirurgs 8,00€
Neirologs neiroloģisko simptomu pārbaude 8,00€
Otolaringologs –ausu pārbaude 8,00€
Narkologs 10,00€
Psihiatrs 10,00€
Arodslimību ārsta apskate un slēdziens 15,00€
Asins aina 6,40€
Plaušu rentgens 1 projekcija (RTG) 9,00€
Audiogramma 9,00€
Elektrokardiogramma 6,00€
Ārējā elpošanas pārbaude 10,00€

SIA “L.Atiķes doktorāts”, vienotais reģistrācijas nr. 42103028651, sniedz pakalpojumu obligātās veselības pārbaudes atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.219, no 10.03.2009., kas nosaka katrai profesijai nepieciešamos izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju veidus.

Pakalpojumus sniedz atbilstoši MK noteikumiem sertificētās telpās, Kuršu ielā 18 un Pļavu ielā 6, Liepājā. Izmeklēšanai izmantojam telpas, kurās ir nodrošināta atbilstība Ministru kabineta noteikumu Nr.77 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” prasībām.

Samaksa par profilaktisko izmeklēšanu tiek aprēķināta pamatojoties uz doktorāta noteiktajām cenām EUR, ievērojot katra pacienta profesijai nepieciešamos izmeklējumus.

Arodslimību ārsts ir tiesīgs diagnozes precizēšanai nosūtīt pacientu uz jebkuru izmeklējumu un pie nepieciešamajiem speciālistiem, nenoslēdzot “Obligātās veselības pārbaudi”.

Ja pacients iesniedz arodslimību ārstam apliecinājumu par pēdējā gada laikā pacientam veiktu izmeklējumu (ko veikusi sertificēta ārstniecības iestāde un kurā nav saskatāmas indikācijas vai patoloģijas), atkārtots šāda veida izmeklējums nav jāveic.


Uzņēmumu vadītājus pirms pārbaužu veikšanas, lūdzu, sazināties pa e-pastu vai pa tālruni atikesdoktorats@apollo.lv 634 01988Liepāja, Kuršu ielā 18 un Pļavu ielā 6